Услови за Користење

ПРАВЕН ОДГОВОР

Со користење на нашата веб-страница и нарачување на нашите производи, вие се согласувате со следниве услови

Мора да сте над 18 години

Во никој случај, нашите производи не смеат да се користат во какви било испитувања врз луѓе во Велика Британија без одобрение за внатрешни работи или МХРА. Тие не се истражувачки лекови.

Нашите производи на САРМС се продаваат строго само за истражувачки цели.

Сите производи рекламирани, продадени или на друг начин споменати на оваа веб-страница се ИСТРАУВАЕ ЛАБОРАТОРИСКИ ХЕМИЈАЛИ

 

ОПШТИ УСЛОВИ И УСЛОВИ ЗА ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЕ: СИТЕ клиенти МОРА да бидат најмалку 18 години за да ги купат нашите производи.

ПРОЧИТАЈТЕ И ПРЕГЛЕДЕТЕ ги СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ И УСЛОВИ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОРИСТЕЕ ВНИМАВЕНО ПРЕД КОРИСТЕЕ НА ОВАА ВЕБ САЈТА И СОРАБОТЕНИ УСЛУГИ.

Со користење на оваа веб-страница, вие се согласувате со Договорот за условите и условите за употреба. Ако не се согласувате, ве молиме излезете и не занемарете ги информациите содржани во ова.

www.sarmsstore.co.uk го задржува правото да ги смени Договорот за условите и условите за употреба, целосно или делумно, во кое било време без претходно известување до вас. Соодветно на тоа, секогаш треба да ја прегледувате оваа страница пред да ја користите оваа веб-страница и или услугите за да се осигурате дека ги разбирате условите под кои ви е дозволен пристап.

Вашата употреба на нашата веб-страница, освен ако не е поинаку наведено, вашата употреба на оваа веб-страница е регулирана од Договорот за условите и условите за користење и Политиката за приватност на веб-страницата, која е вметната тука со оваа референца. При користење на оваа веб-страница, забрането ви е да менувате, дистрибуирате, пренесувате, репродуцирате, објавувате, лиценцирате, пренесувате или продавате какви било информации, производи или услуги добиени или прегледани на оваа веб-страница. Сепак, може да прикажувате, преземате или печатите копии од кој било материјал содржан на оваа веб-страница за ваша лична, некомерцијална употреба, сè додека не ја измените содржината или не избришете какво било авторско право, трговска марка или друго известување за сопственост. Секое друго користење на информациите содржани на оваа веб-страница е забрането без наше изречно писмено одобрување.

Употребата на информации што ги дава оваа веб-страница, иако е корисна, не смее да се користи како замена за советите на вашиот сопствен советник. Информациите достапни на оваа веб-страница не се наменети да се користат за дијагностицирање на каква било медицинска состојба или болест. Производите на оваа веб-страница се продаваат само за истражувачки цели. www.sarmsstore.co.uk го задржува правото да ги коригира сите неточности или типографски грешки во информациите објавени на оваа веб-страница и нема одговорност за ваквите грешки. Информациите може да се променат или ажурираат без претходна најава, а цените и достапноста на стоките и услугите може да се променат без претходна најава.

НЕ ПОНУДУВАЈТЕ СЕКОЕ СОВЕТ.

Содржината е само за информативни цели и не е наменета за давање посебен совет за вас, и не треба да се потпира на тоа прашање. Вие не треба да постапувате или да се потпирате на содржината без да побарате совет од професионалец.
ПРОИЗВОДИТЕ Продадени на оваа веб-страница се само за истражувачки цели.

АНДЕМЕНТНОСТ.

Со ова се согласувате да обештетите и да ги задржите www.sarmsstore.co.uk, и нашите подружници, филијали, службеници, директори, агенти, ко-брендери, партнери и вработени безопасни од какво било барање или барање, вклучително и разумни адвокатски такси направени од кое било трето лице поради или кои произлегуваат од вашата употреба на содржината на оваа веб-страница , или каква било содржина што ја поднесувате, објавувате или пренесувате преку оваа веб-страница, вашата употреба на оваа веб-страница, вашата врска со оваа веб-страница, повредата на овој Договор за користење и други повреди на други права.

ЛИНКИ / СОФТВЕР

Врските од или до веб-страници надвор од оваа веб-страница се наменети само за погодност. www.sarmsstore.co.uk не прегледува, одобрува, одобрува или контролира и не е одговорен за какви било страници поврзани од или на оваа веб-страница, содржината на тие страници, третите страни именувани во нив или нивните производи или услуги. Врската со која било друга страница е на ваш единствен ризик и www.sarmsstore.co.uk нема да биде одговорен или одговорен за каква било штета во врска со поврзувањето. www.sarmsstore.co.uk и ги отфрла сите гаранции, изразени и имплицирани во врска со точноста, валидноста и законитоста на сите материјали или информации што се наоѓаат на тие страници. Врските до софтверските страници за преземање се само за погодност и www.sarmsstore.co.uk не е одговорен или одговорен за какви било потешкотии или последици поврзани со преземањето на софтверот. Користењето на кој било преземен софтвер е регулирано со условите на договорот за лиценца, доколку ги има, што го придружува или е обезбеден со софтверот.

ДОСТАПНОСТ НА НАШАТА веб-страница

Оваа веб-страница е генерално достапна за корисниците Дваесет и четири (24) часа на ден, Седум (7) дена неделно, Триесет и шеесет и пет (365) дена годишно. Сепак, www.sarmsstore.co.uk го задржува правото да ја направи нашата веб-страница недостапна во кое било време, од која било причина и за кое било време. Со користење на оваа веб-страница се согласувате дека www.sarmsstore.co.uk нема да биде одговорен за каква било штета што произлегува или е поврзана со какво било такво прекинување, прекинување или прекинување на оваа веб-страница и / или услугите или производите содржани во неа. По прифаќањето на овие услови и услови за употреба www.sarmsstore.co.uk ве овластува да ја прегледувате Содржината на веб-страницата само за ваша лична употреба. Материјалот на веб-страницата е наменет исклучиво за лица кои се распрашуваат www.sarmsstore.co.uk производи или услуги. Ако не пристапувате на веб-страницата за такви цели, сега можете да ја користите веб-страницата. За сигурност, употребата од не-физички лица или застапници, адвокати или претставници на не-лица е забранета.

ИНФОРМАЦИИ КОИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ.

www.sarmsstore.co.uk или нашата колекција и / или употреба на какви било информации што ги давате додека користите или ја посетувате оваа веб-страница се регулира со www.sarmsstore.co.uk Договор за политика и приватност и услови и услови за користење. Користејќи ја оваа веб-страница, вие ни ги давате правата содржани во неа. При користење на оваа веб-страница, не можете да поставувате, дистрибуирате или на друг начин да објавувате на оваа веб-страница каква било информација што може да се смета за непристојна, клеветничка, клеветничка, заканувачка, навредлива, незаконска, нарушување на правата на приватност или на друг начин непристојна или може да претставува или поттикнува повреда на кој било закон. Освен оние индивидуално идентификувани информации собрани од вас во согласност со нашата Политика за приватност, сите коментари, забелешки, предлози, идеи или други соопштени информации ќе станат ексклузивна сопственост на www.sarmsstore.co.uk и ти даруваш на www.sarmsstore.co.uk без авторски права, вечна, неотповиклива, светска, не-ексклузивна лиценца за користење или репродукција на истата. www.sarmsstore.co.uk е слободен да копира, открива, дистрибуира или анализира каква било информација за какви било цели и не е во никој случај обврзана да ви надомести за какви било такви информации.

ОТКА WУВАЕ ЗА ГАРАНЦИИ.

www.sarmsstore.co.uk обезбедува содржина на оваа веб-страница како услуга за вас, наш клиент. Оваа веб-страница не може и не содржи информации за сите апликации за продадени производи. Може да не ги содржи сите информации што се применливи на вашите лични околности или вашата употреба на продадени производи. Содржината на оваа веб-страница, серверот на веб-страницата што ја прави достапна и услугите и производите www.sarmsstore.co.uk обезбедува на оваа веб-страница, се дадени на основа „како што е“ и „како што е на располагање“ без гаранција од каков било вид, без оглед дали е експресна, имплицитна или законска. www.sarmsstore.co.uk експресно се одрекува од одговорност за технички дефекти (вклучително и хардверски или софтверски дефекти), нецелосни, измешани или одложени компјутерски преноси и / или технички неточности, како и неовластен пристап до кориснички преноси од трети страни. Понатаму, www.sarmsstore.co.uk не претставува или гарантира дека нема да се пренесат вируси или други загадувачки или деструктивни својства или дека нема да настане штета на вашиот компјутерски систем. Вие имате единствена одговорност за соодветна заштита и резервна копија на податоци и / или опрема и да ги преземете сите мерки на претпазливост за да скенирате компјутерски вируси или други деструктивни својства. Со вашата употреба на оваа веб-страница, вие признавате дека таквата употреба е на ваш единствен ризик, вклучително и одговорност за сите трошоци поврзани со сите потребни сервисирање или поправки на која било опрема што ја користите во врска со оваа веб-страница. Во целосна мерка не е исклучена со важечкиот закон www.sarmsstore.co.uk, нивните медицински советници, добавувачи, консултанти, директори и вработени ги отфрлаат и исклучуваат сите гаранции во однос на целата содржина, експресна, имплицитна или законска. Ова одрекување вклучува, но не е ограничено на, какви било гаранции или трговска размена, соодветност за одредена цел и непочитување. www.sarmsstore.co.uk не гарантира дека содржината е точна, целосна или тековна. www.sarmsstore.co.uk не гарантира дека оваа веб-страница ќе работи без грешки, дека дефектите ќе бидат коригирани или дека оваа веб-страница или серверот на веб-страницата што ја прави достапна се без вируси или други штетни компоненти. Содржината на цената и достапноста, како и другите содржини содржани на оваа веб-страница или достапни од нив, може да се променат без претходна најава. потврдувате и се согласувате Пред да користите кој било производ, треба да потврдите каква било информација од важност за вас на пакувањето на производот. Вие ја преземате одговорноста за точноста,

Пред да користите кој било производ, треба да потврдите каква било информација од важност за вас на пакувањето на производот. Вие ја преземате одговорноста за точноста, соодветноста и законитоста на сите информации што ги доставувате www.sarmsstore.co.uk. како делумно внимание на вашиот пристап до оваа веб-страница и употребата на нејзината содржина, вие се согласувате дека www.sarmsstore.co.uk не е одговорен за вас на кој било начин за одлуките што можете да ги донесете или за вашите постапки или не-дејства во зависност од содржината. исто така се согласувате дека вкупната одговорност на www.sarmsstore.co.uk кои произлегуваат или се однесуваат на вашата употреба и пристап без оглед на формата на дејствие или побарување (на пример, договор, гаранција, измама, небрежност, строга одговорност, професионална неправилност, измама или други основи на побарувања), е ограничена на куповната цена од сите предмети од кои сте купиле www.sarmsstore.co.uk во применливата трансакција.www.sarmsstore.co.uk во никој случај нема да биде одговорен за каква било директна, индиректна, посебна, случајна, последователна или казнена штета, дури и ако www.sarmsstore.co.uk е советуван за можноста за такви штети. Ова е сеопфатно ограничување на одговорноста што се однесува на сите загуби и штети од секаков вид. Доколку не сте задоволни со оваа веб-страница или нејзината содржина (вклучувајќи ги и условите за користење), единствениот ексклузивен лек е да го прекинете користењето на оваа веб-страница. Бидејќи некои јурисдикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за случајна или последователна штета, таквото ограничување може да не важи за вас.

ПРОИЗВОДИТЕ што ги нудиме се наменети само за лабораториска употреба, за истражување.

При купување на која било од овие ставки, клиентот признава дека постојат ризици со потрошувачката или дистрибуцијата на овие производи. Овие хемикалии НЕ се наменети да се користат како додатоци на храна, лекови, козметика, хемикалии за домаќинства или други несоодветни апликации. Списокот на материјал на оваа страница не претставува дозвола за негова употреба во кршење на кој било патент. Со сите производи ќе ракуваат само квалификувани и соодветно обучени професионалци. Сите клиенти претставуваат и гарантираат дека преку сопствен преглед и студија дека тие се целосно свесни и познаваат за следново: Владини регулативи во врска со употребата и изложеноста на сите производи. Здравствени и безбедносни опасности поврзани со ракување со производите што ги купуваат. Неопходност за соодветно предупредување за опасностите по здравјето и безбедноста поврзани со какви било производи. www.sarmsstore.co.uk го задржува правото да ја ограничи и / или одбие продажбата на производи на какви било неквалификувани лица ако имаме причина да веруваме дека ќе се појави злоупотреба.

www.sarmsstore.co.uk производите се наменети исклучиво за лабораториски истражувачки цели и освен ако не е поинаку наведено, нема да се користат за други цели, вклучително и не ограничувајќи се на витро дијагностички цели, во лекови за храна, медицински помагала или козметика за луѓе или животни или за комерцијални цели. Купувачот се согласува дека производите не биле стерилизирани или тестирани од www.sarmsstore.co.uk за безбедност и ефикасност во храна, лекови, медицински помагала, козметички, комерцијални или каква било друга употреба.

Купувачот експресно претставува и гарантира дека www.sarmsstore.co.uk дека купувачот правилно ќе ги тестира, користи, произведува и пласира сите производи купени од www.sarmsstore.co.uk и / или материјали произведени со производи купени од www.sarmsstore.co.uk во согласност со практиките на сигурна личност која е искусна во оваа област и во строга согласност со сите важечки закони и прописи, донесени сега и во понатамошниот текст. Купувачот понатаму гарантира дека секој материјал произведен со кој било производ нема да биде фалсификуван или погрешно означен во смисла на Федералниот закон за храна, лекови и козметика и нема да биде материјал што не може, според членовите 404, 505 или 512 од Законот. , да се воведе во меѓудржавната трговија. Купувачот сфаќа дека, оттогаш www.sarmsstore.co.uk производите, освен ако не е наведено поинаку, се наменети исклучиво за истражувачки цели, тие може да не се наоѓаат на списокот на залихи на Законот за контрола на токсични супстанции (TSCA). Купувачот презема одговорност да увери дека производите купени од www.sarmsstore.co.uk се одобрени за употреба според TSCA, доколку е применливо.

Купувачот има одговорност да ги провери опасностите и да спроведе дополнително истражување потребно за да ги научи опасностите вклучени во користењето на производите купени од www.sarmsstore.co.uk. Нема производи купени од www.sarmsstore.co.uk освен ако не е поинаку наведено, се смета дека се храна, лекови, медицински помагала или козметика. СИТЕ понудени производи и услуги се наменети само за целите на истражувањето. Во никој случај, НИКОГА од овие материјали не смее да се користи за рекреативни цели ниту за човечка исхрана. и www.provenpeptides.com НЕ се одговорни за каква било штета што може да биде предизвикана од небрежност, злоупотреба или какво било друго непредвидено прашање.

УПОТРЕБИ И ПАТЕНТИ

При купувањето на овие производи, клиентот признава дека постојат опасности поврзани со нивната употреба. Клиентот претставува и ни гарантира дека од сопствениот независен преглед и студија на клиентот, тие се целосно свесни и познавани за:

(Јас) Здравствени и безбедносни опасности поврзани со постапувањето со набавените производи;
(II) Контроли на индустриска хигиена неопходни за да се заштитат своите работници од такви здравствени и безбедносни опасности;
(III) Потреба за соодветно предупредување за опасностите по здравјето и безбедноста поврзани со производите; и
(IV) Владини регулативи, во врска со употребата и изложеноста на такви производи. Го задржуваме правото да ја ограничиме продажбата на производи или да не продаваме производи на неквалификувани клиенти.

Какви било одговори преку е-пошта или објавување во врска со вашето / моето животно и со користење на јас / моето / моето и вие или твоето се однесува на ТРЕБИ ПРИМЕРИ и испитаници. Нашите одговори НЕ подразбираат човечка употреба и секако, не правете ништо незаконско со ништо на оваа веб-страница.

Купувачот гарантира дека е поврзан со лабораторија, институција, универзитет или друг објект заснован на истражување што гарантира купување и употреба на производи продадени од www.sarmsstore.co.uk, само за истражувачки цели. Понатаму, дали некој треба да купи од www.sarmsstore.co.uk што нема речено поврзаност, тие ќе извршат измамен чин за кој би можеле да одговараат.www.sarmsstore.co.uk го задржува правото да изврши скрининг на должно внимание на дадените информации за да се провери точноста. www.sarmsstore.co.uk по свое дискреционо право, може да бара понатамошна проверка на припадност пред исполнувањето на нарачката.

ЦЕЛИОТ ДОГОВОР.

Овие услови и условите вклучени или наведени овде го сочинуваат целиот договор помеѓу www.sarmsstore.co.uk и вие се однесувате на вашата употреба на оваа веб-страница и предметната содржина на оваа и ги заменувате сите претходни сфаќања или договори (без разлика дали се електронски, усмени или писмени) во врска со предметот, и не може да бидат изменети или изменети, освен во писмена форма, или со www.sarmsstore.co.uk правење такви измени и дополнувања во согласност со овој Договор за услови и услови за употреба.

НЕВЕРОЈАТНОСТ.

Доколку се смета дека било кој дел од овој Договор за услови и услови за употреба е неизводлив, тогаш тој дел ќе се елиминира или ограничи на минималниот неопходен обем. Остатокот од овој Договор за услови и услови за употреба, вклучувајќи го и секој ревидиран дел, ќе остане и ќе биде во сила и ефект. Овој договор за условите и условите за употреба се целиот договор што го регулираме вашето користење на оваа веб-страница.

Насловите содржани во овој Договор за услови и услови за употреба и Политиката за приватност на веб-страницата се само за повикување.

ВЕЛИГАСИЈА НА СИЛАТА.

www.sarmsstore.co.uk нема да биде одговорен за какво било доцнење или неуспех во извршувањето предизвикано од околности надвор од нејзината разумна контрола, вклучително, без ограничување, одложувања заради нарачки на нарачаните производи, одложувања по пошта, одложувања за царина или изгубени пратки.www.sarmsstore.co.uk нема одговорност да го извести Клиентот во случај на такви одложувања. Клиентот е единствено одговорен да направи други аранжмани за купување алтернативни производи и сите трошоци направени во врска со ваквите набавки.

КОМПЛЕТЕН ДОГОВОР.

Освен како што е изрично предвидено во одредено „правно известување“ на оваа страница, овие Услови и правила го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и оваа веб-страница во однос на употребата на оваа страница и содржината. Со кликнување на „Се согласувам“ при поставување на нарачката, вие се согласувате со нашата Политика за испорака и рефундирање.

Ние нудиме информации поврзани со човечка употреба како референтен водич за анализа на истражувачите и помагаат во лабораториски експерименти.

Во никој случај овие производи не се продаваат за исхрана на луѓето и ние ќе ги откажеме сите нарачки за кои може да се сомневаме користејќи ги за оваа намена.

Сите клиенти треба да осигурат дека сите хемикалии нарачани од нас се легални во нивната земја.

Клиентите во Велика Британија треба да забележат дека во моментов САРМС не е контролирана супстанца под Закон за злоупотреба на дрога од 1971 година or Закон за психоактивни супстанции 2016 година

Ве молиме, не продавајте никакви супстанции купени во рамките на оваа веб-страница за човечка употреба, бидејќи тоа би било нелегално во рамките на Закон за лекови од 1968 година

Ние не прифаќаме никаква одговорност за какви било инциденти поврзани со човечка исхрана, не ограничувајќи се на: Повреда, смрт, попреченост, принуда, финансиска загуба

 

ПРЕГЛЕД

Оваа веб-страница е управувана од www.sarmsstore.co.uk. Низ целата страница, термините „ние“, „нас“ и „наши“ се однесуваат на Сармс продавница. Сармс продавницата ја нуди оваа веб-страница, вклучувајќи ги сите информации, алатки и услуги достапни од оваа страница до вас, корисникот, под услов да ги прифатите сите услови, услови, полиси и известувања наведени овде.

Со посета на нашиот сајт и / или купување на нешто од нас, ќе се вклучат во нашата "услуги" и се согласувам со се обврзани со следните услови ( "Услови на употреба", "Услови"), вклучувајќи ги и оние дополнителни услови и политики СПОМНАТИ и / или достапни преку хиперврска. Овие услови за користење се однесуваат на сите корисници на страницата, вклучувајќи, без ограничување на корисниците кои се пребарувачи, продавачите, потрошувачите, трговците, и / или соработници на содржината.

Ве молиме да ги прочитате овие Услови за Користење внимателно пред да пристапуваат или користење на нашата веб-страница. Од страна на пристап или користење на било кој дел на сајтот, вие се согласувате да бидат обврзани со овие Услови за Користење. Ако не се согласувате со сите услови и условите на овој договор, тогаш не може да пристапи на веб страната или да ги користите сите услуги. Ако овие Услови за Користење се сметаат за понуда, прифаќање е изрично ограничена само на овие Условите за Користење.

Сите нови карактеристики или алатки кои се додаваат на тековната продавница, исто така, ќе биде предмет на Условите за Користење. Можете да ги видиш најновата верзија на Условите за Користење во секое време на оваа страница. Ние го задржуваме правото да се ажурира, промени или да го замени било кој дел од овие Услови за Користење преку објавување надградби и / или промени на нашиот сајт. Тоа е ваша одговорност е да се провери оваа страница периодично за промени. Вашиот континуираната употреба на или пристапот до веб-сајтот по објавувањето на какви било промени претставува прифаќање на тие промени.

Нашата продавница е хостирана на Shopify Inc. Тие ни нудат онлајн е-трговија платформа која ни овозможува да ги продаваме нашите производи и услуги за вас.

ОДДЕЛ 1 - ОПШТИ ТЕЛЕФОНИ

Се согласил да овие Услови на употреба, Ви го претставуваме дека сте барем на возраст од мнозинството во вашата држава или покраина на живеење, или дека сте на возраст од мнозинството во вашата држава или покраина на живеење и ќе ни даде согласност за дозволува било кој од вашите ситни издржуваат да го користите овој сајт.
Вие не може да ги користат нашите производи за каква било незаконска или неовластена цел ниту пак може да ви, во користењето на Услугата, крши законите во вашата јурисдикција (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на законите за авторски права).
Вие не мора да пренесува било црви или вируси или било кој код на деструктивна природа.
А прекршување или повреда на било кој од условите ќе резултира во непосредна престанок на своите услуги.

ДЕЛ 2 - ОПШТИ УСЛОВИ

Ние го задржуваме правото да одбие услуги на било кој од било која причина во секое време.
Вие разбирате дека вашата содржина (не вклучувајќи информации за кредитна картичка), може да се пренесе енкриптирани и да се вклучат (а) пренос преку различни мрежи, и (б) се менува за да одговара и се прилагодува на техничките барања за поврзување на мрежи или уреди. Информации за кредитна картичка е секогаш заштитен во текот на трансфер во текот мрежи.
Се согласувате дека нема да се репродуцира, дупликати, копирате, продавате, препродава или да го експлоатираат било кој дел на службата, употреба на сервисот, или пристап до службата или каков било контакт на веб страната преку која се обезбедува услугата, без писмена дозвола од нас .
Насловите се користат во овој договор се вклучени само за влече и нема да го ограничува или на друг начин влијае на овие Услови.

ДЕЛ ХНУМКС - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕТНОСТ И РАЗЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ

Ние не сме одговорни ако информациите кои се достапни на овој сајт не точни, целосни или струја. Материјалот на овој сајт е предвидено за општи информации само, а не треба да се потпирате или да се користат како единствена основа за донесување на одлуки без консултации основно, поточно, поцелосен или повеќе навремено извори на информации. Сите потпирање на материјал на овој сајт се во ваш сопствен ризик.
Овој сајт може да содржи одредена историска информација. Историски информации, мора, не е актуелна и е обезбедена за вашиот повикување само. Ние го задржуваме правото да ги менува содржината на оваа страница во било кое време, но ние немаме обврска да се ажурира сите информации на нашиот сајт. Вие се согласувате дека тоа е ваша одговорност е да се следат промените на нашиот сајт.

ДЕЛ 4 - МОДИФИКАЦИИ ЗА УСЛУГАТА И ЦЕНИ

Цени за нашите производи се предмет на промена без најава.
Ние го задржуваме правото во секое време да ги менува или прекине Услугата (или кој било дел или содржина од истата) без претходна најава во секое време.
Ние нема да бидат одговорни за вас или за било која трета страна за било која промена, промена на цената, суспендирање или прекин на Услугата.

ДЕЛ 5 - ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е применливо)

Одредени производи или услуги може да бидат достапни исклучиво на интернет преку веб-сајтот. Овие производи или услуги може да имаат ограничени количини и се предмет да се вратат или размена на само според нашите Врати политика.
Ние направивме максимални напори да ги прикажеме што е можно попрецизно боите и сликите на нашите производи што се појавуваат во продавницата. Не можеме да гарантираме дека приказот на вашиот монитор на мониторот од која било боја ќе биде точен.
Ние го задржуваме правото, но не се обврзани, да се ограничи продажбата на нашите производи или услуги за секое лице, географски регион или јурисдикција. Ние може да го оствари ова право од случај до случај. Ние го задржуваме правото да го ограничи количествата на било производи или услуги кои ги нудиме. Сите описи на производи или производ цените се предмет на промена во секое време без претходна најава, во дискреционо на нас. Ние го задржуваме правото да го прекине секој производ во секое време. Каква било понуда за кој било производ или услуга направени на овој сајт е неважечка, каде што е забрането.
Ние не гарантира дека квалитетот на сите производи, услуги, информации, или друг материјал купени или добиени од вас ќе ги исполни вашите очекувања, или дека сите грешки во служба ќе бидат корегирани.

ДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СМЕТКИ

Ние го задржуваме правото да одбиеме каква било нарачка што ја донесувате со нас. Ние можеме, по наша дискреција, да ги ограничиме или откажеме количините купени по лице, по домаќинство или по нарачка. Овие ограничувања може да вклучуваат нарачки поставени од или под иста клиентска сметка, иста кредитна картичка и / или налози кои користат иста адреса за фактуриране и / или достава. Во случај да направиме промена или да ја откажеме нарачката, ние може да се обидеме да ве известиме со контактирање на е-поштата и / или платежната адреса / телефонскиот број обезбедени во времето кога е направен налогот. Ние го задржуваме правото да ги ограничиме или забраниме наредбите кои, според нашата единствена проценка, се чини дека се поставени од дилери, дистрибутери или дистрибутери.

Вие се согласувате да обезбеди струја, целосни и точни купување и информации за сметката за сите купувања направени во нашата продавница. Вие се согласувате навреме обновете го вашиот сметка и други информации, вклучувајќи вашата e-mail адреса и броеви на кредитни картички и истекот датуми, така што ние може да ви заврши трансакции и да контактира со вас колку што е потребно.

За повеќе детали, ве молиме да ги видиш нашите се враќа на политиката.

ДЕЛ ХНУМКС - ОПЦИИРАЛНИ АЛАТКИ

Ние може да ви обезбеди пристап на трети лица алатки преку кои можеме ни следи, ниту имаат никаква контрола, ниту пак влез.
Вие разбирате и се согласувам дека ние се обезбеди пристап до ваквите алатки "како што е" и "како расположливи" без никакви гаранции, репрезентации или услови од било каков вид и без какви било поддршка. Ние ќе имаме никаква одговорност кои произлегуваат од или во врска со вашето користење на опционален трети лица алатки.
Секое користење од Ваша страна на опционална алатките кои ги нуди преку сајт е комплетно на ваш сопствен ризик и дискреција и треба да се осигура дека сте запознаени со и одобри на условите под кои алатки се обезбедени од страна на релевантни трети лица провајдер (а).
Ние може, исто така, во иднина, да понудат нови услуги и / или карактеристики преку веб-сајтот (вклучувајќи, на ослободување на нови алатки и ресурси). Како нови функции и / или услуги, исто така, ќе бидат предмет на овие Условите за Користење.

ДЕЛ 8 - ЛИНКОВИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Одредени содржини, производи и услуги достапни преку нашата служба може да вклучуваат материјали од трети страни.
Трети лица линкови на овој сајт може директно да трети лица веб-сајтови кои не се поврзани со нас. Ние не сме одговорни за испитување или оценување на содржината или точноста и ние не гарантира и не ќе имаат било каква одговорност или одговорност за било која трета страна материјали или веб-сајтови, или за било други материјали, производи, или услуги на трети страни.
Ние не сме одговорни за каква било штета или штети поврзани со купување или користење на стоки, услуги, ресурси, содржина или било какви други трансакции направени во врска со било која трета страна веб-страници. Ве молиме внимателно да ги разгледате политиките и практиките на трети лица и бидете сигурни дека ги разбирате пред да се вклучите во која било трансакција. Жалбите, тврдењата, загриженоста или прашањата што се однесуваат на производите на трети лица треба да бидат насочени кон трети лица.

ДЕЛ ХНУМКС - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕ, ОБРАЌАЊЕ И ДРУГИ ПОСТАПКИ

Доколку, по наше барање, испраќате одредени конкретни поднесоци (на пример, конкурс записи) или без барање од нас праќате креативни идеи, предлози, предлози, планови или други материјали, без разлика дали преку интернет, по електронска пошта, по пошта или на друг начин (Колективно, "коментари"), вие се согласувате дека можеме, во секое време, без ограничување да ги уредиме, копираме, објавуваме, дистрибуираме, преведуваме и на друг начин ги користиме во кој било медиум какви било коментари што ни ги испраќате. Ние сме и нема да бидеме обврзани (1) да ги одржуваме сите коментари во доверба; (2) да плати надомест за коментари; Или (3) да одговорат на коментари.
Ние може, но немаат обврска да, следење, измени или отстрани некоја содржина дека ние се утврди во нашата сопствена дискреција се незаконски, навредливи, заканувачки, libelous, клевети, порнографски, непристојни или на друг начин непристоен или ги крши правата на интелектуална сопственост било партија или овие Услови за Користење .
Вие се согласувате дека вашите коментари нема да прекршат никакво право на која било трета страна, вклучувајќи ги авторските права, трговската марка, приватноста, личноста или друго лично или сопствено право. Понатаму се согласувате дека вашите коментари нема да содржат клеветнички или на друг начин незаконски, навредлив или непристоен материјал, или да содржат било кој компјутерски вирус или друг малициозен софтвер кој може на било кој начин да влијае на работата на Услугата или било која поврзана веб-страница. Вие не смеете да користите лажна e-mail адреса, да се преправате дека сте некој друг, освен вас, или на друг начин да ги доведе во заблуда нас или трети лица за потеклото на коментари. Вие сте единствено одговорни за сите коментари што ги правите и нивната точност. Ние не преземаме никаква одговорност и не преземаме никаква одговорност за коментари објавени од вас или било која трета страна.

ДЕЛ 10 - ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Вашиот поднесување на лични информации преку продавница е регулирано со нашата Политика на приватност. За да ја видите нашата Политика на приватност.

ДЕЛ ХНУМКС - ГРЕШКИ, НЕКЦИРАЊЕ И ПРОБЛЕМИ

Повремено може да има информации на нашиот сајт или во службата која содржи печатни грешки, неточности или пропусти кои можат да се однесуваат на описи на производи, цени, промоции, нуди, производ превозот обвиненија, транзитни времиња и достапност. Ние го задржуваме правото да ги поправи евентуалните грешки, неточности или пропусти, да ја менуваат или да ги ажурирате информации или откажете наредби ако какви било информации во служба или на било поврзани со веб-сајт е неточна во секое време без претходна најава (вклучувајќи откако ќе се поднесе вашата нарачка) .
Не преземаме никаква обврска да се ажурира, да ја измени или појаснат информациите во служба или на било поврзано веб-сајт, вклучувајќи, без ограничување, информации за цените, освен како што се бара со закон. Не е одреден надградба или освежување датум применуваат во служба или на било поврзани со веб-сајт, треба да се преземат за да се покаже дека сите информации во служба или на било поврзани со веб-сајт е изменет или ажурираат.

ОДДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕТ КОРИСТЕЊЕ

Во прилог на други забрани како што е наведено во условите за користење, ќе им се забранува користење на овој сајт или неговата содржина: (а) за кој било незаконска цел; (б) да ги дели на другите да се изврши или да учествувате во било незаконско акти; (в ) за да се кршат сите меѓународни, федерални, провинциски или државните прописи, правила, закони, или локалните прописи, (г) за кршење на или ги кршат нашите права на интелектуална сопственост или права на интелектуална сопственост на други лица; (д) да ги вознемират, злоупотреба, навреда , штета, клеветење, клевета, омаловажување, заплашат или дискриминација врз основа на пол, сексуална ориентација, религија, националност, раса, возраст, национално потекло, или попреченост; (ѓ) да ги достават неточни или лажни информации; (е) за да испратите или пренесува вируси или било кој друг вид на злонамерен код кој ќе учествуваат или може да се користи во било кој начин што ќе влијае на функционалноста или работењето на службата или било поврзани со веб-сајт, други веб-сајтови, или на интернет, (ж) да собира или следи лични информации на други лица; (i) да се спам, phish, Фарм, изговор, пајакот, ползи, или одвај; (ѕ) за каква било непристојни или неморални цели; или (к) да се меша со или заобиколат безбедносни карактеристики на услуга или било поврзани со веб-сајт, други веб-сајтови, или на интернет. Ние го задржуваме правото да го прекине вашиот користење на Услугата или било поврзани веб-сајт за кршење на која било од забранетите намени.

ДЕЛ 13 - ОГЛАСУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Ние не гарантираме, претставуваат или гарантирате дека вашата употреба на нашите услуги ќе биде континуирано, навремено, сигурно или без грешки.
Ние не гарантира дека резултатите кои можат да се добијат од користење на услугата ќе биде точна или сигурна.
Вие се согласувате дека од време на време ние може да го отстраните сервисот за неодреден временски период или откажете услуга во секое време, без предупредување до вас.
Вие изрично се согласувате дека вашата употреба или неможност да ја користите услугата е на ваш сопствен ризик. Услугата и сите производи и услуги што се доставени до вас преку услугата се (освен како што е изрично наведено од нас) дадени "како што е" и "колку што е достапно" за ваша употреба, без каква било застапеност, гаранции или услови од било кој вид, Вклучувајќи ги и сите имплицирани гаранции или услови за продажба, квалитетен разум, прифатливост за одредена намена, издржливост, наслов и непочитување.
Во никој случај, Сармс продавница, нашите директори, службеници, вработени, филијали, агенти, изведувачи, практиканти, добавувачи, даватели на услуги или даватели на лиценца нема да бидат одговорни за каква било повреда, загуба, побарување или какво било директно, индиректно, случајно, казнено, специјално, или последователна штета од каков било вид, вклучувајќи, без ограничување изгубени профити, изгубени приходи, изгубени заштеди, загуба на податоци, трошоци за замена или каква било слична штета, без оглед дали се засновани на договор, злосторство (вклучително и небрежност), строга одговорност или на друг начин, кои произлегуваат од ваша употреба на која било од услугата или какви било производи набавени со користење на услугата или за кое било друго побарување поврзано на кој било начин со вашата употреба на услугата или кој било производ, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа, какви било грешки или пропусти во која било содржина или каква било загуба или штета од каков било вид настаната како резултат на употребата на услугата или која било содржина (или производ) објавена, пренесена или на друг начин ставена на располагање преку услугата, дури и ако се советува за нивната можност. Бидејќи некои држави или јурисдикции не дозволуваат исклучување или ограничување на одговорноста за последична или случајна штета, во такви држави или јурисдикции, нашата одговорност ќе биде ограничена на максималниот степен дозволен со закон.

ОДДЕЛ 14 - ОШТЕТУВАЊЕ

Вие се согласувате да обештетите, бранат и држат безопасни Sarms Store и нашите родители, подружници, филијали, партнери, офицери, директори, агенти, изведувачи, лиценцари, даватели на услуги, подизведувачи, добавувачи, практиканти и вработени, безопасни од какво било барање или барање, вклучително и разумни надоместоци на адвокатите, направени од кое било трето лице поради или кои произлегуваат од кршење на овие Услови на услугата или документите што ги вметнуваат со упатување или повреда на кој било закон или права на трето лице.

ДЕЛ ХНУМКС - СЕВЕРБИЛНОСТ

Во случај кога е утврдена некоја одредба од овие Услови за Користење да бидат незаконски, неважечки или неспроведливи, таквата одредба сепак ќе биде спроведлив во потполност степенот дозволен со применливиот закон, и неспроведлива дел се смета дека се отсечени од овие Услови на услуга, таква решителност не влијаат на валидноста и спроведливоста на било која друга останатите одредби.

ДЕЛ 16 - ПРЕСТАНОК

На обврските и одговорностите на странките настанале пред датумот на раскинување ќе преживее раскинување на овој договор за сите намени.
Овие Услови на употреба се ефикасни доколку и се додека не го откаже или вие или нас. Можете може да го раскине овие Услови за Користење во секое време со известување нас дека веќе не сакаат да ги користат нашите услуги, или кога ќе престане да го користи нашиот сајт.
Ако во нашиот единствен суд ќе пропадне, или ние се сомневаат дека не сте успеале, да се усогласат со било кој мандат или одредба од овие Услови на употреба, ние исто така може да го раскине овој договор во било кое време без претходна најава и ќе остане одговорен за сите доспеани износи до до и вклучувајќи го датумот на прекинување; и / или соодветно може да го одбие ви овозможи пристап до нашите услуги (или некој нејзин дел).

ДЕЛ 17 - ЦЕЛОСНО ДОГОВОР

Неуспехот на нас да вежба или спроведе било право или одредба од овие Услови на сервисот нема да претставува откажување од тоа право или одредба.
Овие Услови на употреба и сите политики или оперативни правила испратени од нас на овој сајт или во однос на услугата го сочинува целосниот договор и разбирање помеѓу вас и нас и регулираат користењето на Услугата, замена било пред или истовремени договори, комуникации и предлози , без разлика дали усни или писмени, помеѓу вас и нас (вклучувајќи, но не ограничено на, сите претходни верзии на условите за користење).
Секое нејаснотии во толкувањето на овие Услови за Користење нема да се толкува против изготвување партија.

ДЕЛ 18 - УПРАВУВАЊЕ СО ЗАКОН

Овие Услови на употреба и сите посебни договори со кои ние Ви обезбедуваме Услуги ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со законите на Обединетото Кралство.

ДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ НА УСЛОВИТЕ ЗА УСЛУГА

Можете да ги видиш најновата верзија на Условите за Користење во секое време на оваа страница.
Ние го задржуваме правото, во нашата сопствена дискреција, да се ажурира, промени или да го замени било кој дел од овие Услови за Користење преку објавување надградби и промени на нашиот сајт. Тоа е ваша одговорност е да се провери нашата веб страница периодично за промени. Вашиот континуираната употреба на или пристап до нашата веб страница или на Службата по објавувањето на какви било промени на овие Услови за Користење претставува прифаќање на тие промени.

ДЕЛ 20 - КОНТАКТНИ ИНФОРМАЦИИ

Прашања во врска со Условите на користење треба да ни бидат испратени на sales@sarmsstore.co.uk